Poniżej znajdują się stworzone przeze mnie programy i inne dzieła:

    Numeroszuk   Numeroszuk EN    AutoBroker    Azbest(Eternity II)    TeleGad  

      Skompresowany słownik do gier     Absurd