Pomoc do gry Mard's Literaki w1.0POCZĄTEK GRY

Po wybraniu imion dla graczy ludzkich i ustaleniu czy i z jakimi komputerami będzie się toczyć gra rozpoczyna się rozgrywka. Kolejność graczy ustalona przy wpisywaniu pozostanie taka sama, jednak gracz, który rozpocznie grę jest wybierany losowo (tzn. nie zawsze pierwszy zawodnik zaczyna :).ROZGRYWKA
Gra toczy się aż do momentu, gdy każdy z graczy spasuje 2 razy pod rząd, bądź też któryś z graczy pozbędzie się wszystkich posiadanych płytek, a w worku nie pozostaną już żadne. Przenoszenie płytek na planszę i wymianę wykonuje się myszą. Wystarczy nacisnąc lewy jej przycisk będąc nad płytką, aby ją podnieść. Aby upuścić płytkę w wybrane miejsce po prostu puść przycisk. Aby szybko cofnąć płytkę na stojak naciśnij prawy przycisk, gdy kursor znajduje się nad płytką.Jeżeli już ułożyłeś swój wyraz i jest on zgodny z zasadami ( ale niekoniecznie ze słownikiem !!! ) uaktywni się przycisk POŁÓŻ. Decyzję, czy słowo ma zostać zaakceptowane pozostawiasz graczowi, który rusza się po Tobie. Jeżeli kliknie on na przycisk TAK, wówczas słowo zostaje położone na planszę, a Ty otrzymujesz za nie punkty bez względu na to, czy jest ono poprawne. Jeżeli natomiast kliknie NIE wówczas jest ono sprawdzane - w przypadku, gdy było dobre to "nieufny" gracz traci kolejkę.Aby gracz, który decyduje o dopuszczeniu słowa swojego poprzednika, mógł łatwo rozróżnić dodane literki posiadają one białe kółeczko w lewym górnym rogu.Aby wymienić określone płytki po prostu przerzuć je na miejsca na wymianę, a następnie wciśnij przycisk WYMIEŃ. Pamiętaj, że w czasie gry płytki możesz wymieniać tylko trzykrotnie. Nie musisz wymieniać wszystkich płytek.

UWAGI

LICENCJA

Program jest udostępniany na licencji GNU General Public License (GPL) - możesz rozprowadzać go dalej a także modyfikować bezpłatnie. Musisz jednak zastosować się do wszystkich podpunktów GPL. Nie możesz więc bez zgody autora przerobić go, aby nowy produkt sprzedawać. Musisz również pamiętać, żeby wszelkie prace pochodne bazujące na tym programie lub jego części również udostępniać na tej samej licencji. Licencja GPL w wersji oryginalnej (angielskiej) jest rozpowszechniana wraz z programem. Wersję polską możesz znaleźć pod adresem www.gnu.org.pl

Program został ten napisany z wykorzystaniem biblioteki wxWindows ( wieloplatformowy, darmowy, graficzny GUI - zdecydowanie polecam ! )